İnsan Kaynakları

Dürüstlük, dinamizm, değişen koşullara hızlı adaptasyon, işe odaklılık değerlerine sahip büyük bir takımız ve bu takımı oluştururken kilometre taşlarımız;
• Şirket ihtiyacına göre doğru işe doğru eleman almak

• Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak

• Bireyleri destekleyerek, iş süreçlerine ve sonuçlarına yaptıkları katkının şirket hedeflerine sağladığı girdiyi gözlemleyebilmek için motive etmek

• Şirket hedeflerine girdi sağlama yolunda, sürekli öğrenme ortamının yaratılarak çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak

• Yaratılan çalışma ortamı ile ekip çalışmasını teşvik ederek çalışanlarımızın hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak

• Takım çalışmasını destekleyen çalışma ortamının sürekliliğini ve kurumsal aidiyeti sağlamak

• Sürekli gelişen ve iyileşen organizasyon olma ilkesinin şirket bünyesinde benimsenmesine katkıda bulunmak